ředitelka školy
Mgr. Jiřina Havelková
telefon 381 263 169
mobil 728 887 223
e-mail:

sekretářka ředitelky
Eva Urbanová
telefon 381 263 169
e-mail:

vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 381 263 173
e-mail:

Aktuálně

Školní rok 2016/2017

Pěvecká soutěž

V úterý 14. února proběhlo školní kolo ve zpěvu 1. až 5. tříd. Ti nejlepší z jednotlivých ročníků si odnesli diplomy a drobné dárky.

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Tereza Králová (1.A)

                 2. místo   Linda Gatialová (1.A)

                 3. místo   Nela Klapková (1.B)


 2. třída -    1. místo   Samuel Vostárek

                  2. místo   Magda Kotková

                  3. místo   Stefanie Dimitrova

 3. třída -    1. místo    Jan Svoboda

                  2. místo    Aneta Macháčková

                  3. místo    Jana Dobrová
 

 4.třída –     1. místo     Irena Bialová

                  2. místo     Tereza Dvořáková

                  3. místo      Vojtěch Mihal

  

 5.třída –     1. místo      Nicolas Bělohoubek

                  2. místo      Jiří Brčka

                  3. místo      Lucie Beranová
Blahopřejeme!
foto

Valentýnský den

14. února slaví svátek Valentýn a všichni zamilovaní. Tento den si druháci přinesli různá plyšová srdíčka, oblečení se srdíčky, náramky, přívěsky i na lahvích na pití se objevila. Tabuli si také ozdobili do této tématiky. Někteří chlapci dokonce přinesli dárky svým spolužačkám. Všichni si mohli vyrobit přáníčko pro své oblíbence. Paní učitelka ke známkám tento den také přikreslila srdíčko.

foto


Pololetní vysvědčení a karneval

V úterý 31. ledna si všichni žáci domů odnášejí pololetní vysvědčení. Protože se většina žáků snažila, tak i ohodnocení prvního pololetí bylo výborné.

Druháci a třeťáci měli tento den veselejší než jiné. Připravili si třídní karneval. Soutěží v tělocvičně i ve třídách se účastnily masky pirátů, zvířátek, princezen, tanečnic a mnoho dalších.

Všem hodně úspěchů ve 2. pololetí.

foto


Zimní radovánky

Letošní zima přeje zimním sportům. Žáci, v rámci tělesné výchovy i s družinou, si užívají bobování. Čtvrté a páté třídy byly opět bruslit na zimním stadionu. Sportujeme i v rámci plaveckého výcviku. Děti mají za sebou již 6 lekcí plavání.

foto

Jsme kamarádi

V úterý 10. ledna si prvňáci naší školy dvě hodiny hráli a upevňovali kolektiv pod vedením asistentky z centra Cassiopea z Českých Budějovic. Žáci se poznávali v jiných situacích než jsou zvyklí ze školních lavic.

fotoAdventní čas

Žáci se svými učitelkami vyrábějí přáníčka a dárečky pod stromeček při hodinách praktických činností, výtvarné výchovy, ve družině i na kroužcích. S rodiči některé děti tvořily do školní soutěže. Všichni byli oceněni malým dárkem. Výrobky zdobí školu a jsou součástí výstavy, kterou můžete vidět u šaten školy.

Čtrťáci měli vánoční vystoupení pro rodiče.

V posledním vánočním týdnu mohli vidět rodiče prvňáčků svoje děti při vyučování.

Žáci 1.B zdobili stromeček před Spektrem. Některé třídy připravují stromek pro zvířátka v lese.

Pěvecký sbor zazpívá na svém koncertě ve středu v jídelně školy.

Ve čtvrtek mají všechny třídy třídní besídky, kde si rozdají dárečky. Na chodbě školy budou zpívat koledy, na které pozvali i předškoláky z MŠ Zahrádka.

Všem krásné Vánoce a pohodový rok 2017.

foto


Sbíráme víčka pro Michalku Bednářovou

Michalka je dvanáctiletá dívenka, která po porodu prodělala krvácení do mozku, které ji upoutalo na invalidní vozík. Michalka je odkázaná na celodenní péči rodičů. Denně jezdí do čtyřicet kilometrů vzdálené školy, kde probíhá speciální výuka. Michalka se snaží co nejvíce začlenit do běžného života a veškerá tato péče je velmi finančně nákladná. Proto vás touto cestou prosíme o sbírání víček pro Michalku. Výdělek z víček se použije na speciální pomůcky a nákladnou rehabilitaci, bez níž se Michalka neobejde.

DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC!Školou chodí Mikuláš

V pondělí 5. prosince naděloval i v naší škole Mikuláš. Přišel v doprovodu andělů a několika čertů. Děti říkaly básničky, hodné děti dostaly balíček sladkostí. Ti zlobiví uhlí a vstupenku do Pekla.

Poděkování patří žákům páté třídy, kteří toto připravili pro své mladší kamarády.

foto


Keramické tvoření

V úterý 29.11. si žáci školy, pod odborným vedením, mohli vyrobit vánoční výrobky z keramiky. O toto tvoření byl velký zájem. Děti budou mít krásné vlastnoruční dárky.

foto

Bruslení

Žáci čtvrté a páté třídy byli v úterý 22.11. bruslit na Zimním stadioně v Táboře. Tuto hodinu na ledu by si rádi zopakovali ještě v dalších měsících.

Škola volá

I v letošním školním roce budou probíhat naučně hravá dopoledne pro děti z MŠ Zahrádka. Protože jsou letos zápisy do prvních tříd až v dubnu, i naše dopoledne začnou později. Zahajujeme  22. prosince. Sejdeme se společně s předškoláky na vánočním zpívání a ukončujeme 28. dubna čarodějnickým rejem.