ředitelka školy
Mgr. Jiřina Havelková
telefon 381 263 169
mobil 728 887 223
e-mail:

sekretářka ředitelky
Eva Urbanová
telefon 381 263 169
e-mail:

vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 381 263 173
e-mail:

Aktuálně

Školní rok 2016/2017

Vítáme podzim

Žáci druhé třídy se vydali v sobotu 24. září na dobrodružnou cestu na rozhlednu Hýlačka. Na trase od školy po červené turistické značce plnili úkoly, které pro ně připravil tajemný Fred. U modrých fáborků plnili úkoly. Nesměli používat slůvka ano, ne, fotili se u zadaných předmětů, skákali na čas po jedné noze, část trasy procházeli se zavázanýma očima a luštili tajenku, která je dovedla na schody Hýlačky. Zde na ně čekal plyšový maskot Fred a sladká odměna. Výhled z rozhledny byl v tento slunečný den úžasný. I zpáteční cesta přes Radimovice rychle utekla a opět u školy byl podzimní výšlap ukončen.

foto

Slavnostní zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen v tělocvičně školy ve čtvrtek 1.9.2016. Vyučování skončí po 1. vyučovací hodině v 8,45 hodin. Oběd bude vydáván po skončení vyučování. Školní družina je v provozu.

Školní rok 2015/2016


Akademie

V úterý 28. června se tělocvična školy zaplnila všemi, kteří chtěli vidět program , který si připravily třídy. Prvňáci zamykali básničkou třídu a tančili. S 2. A jsme se ocitli mezi opicemi. Třída 2. B předvedla, jak potřební jsou popeláři. Třeťáci nás přenesli do říše Večerníčka. Čtvrtá třída ukázala, co je baví. Smutné bylo loučení s 5. A v tanečním duchu. Na slavnostním odpoledni vystoupily i gymnastky a pěvecký sbor Paprsek.

Hezké prázdniny všem!

foto


Činnost družiny

Poslední dny školy si žáci i ve družině užívají hlavně na čerstvém vzduchu. Vypravili se na hřiště u Hiltonu do Sezimova Ústí II.

foto


Stříbrný klíček starosty města

V letošním roce získali toto ocenění žáci 5. třídy Josef Boháč a Jakub Homola. Tito chlapci jsou šikovní ve škole a reprezentují město i školu při momoškolní činnosti. Klíček obdrželi z rukou místostarostky Sezimova Ústí.

Lehkoatletická olympiáda

Ve středu 15. června poměřili nejlepší sportovci z jednotlivých ročníků  síly na okresní olympiádě. Dívky a chlapci soutěžili v běhu, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky. Celé dopoledne silně pršelo, takže to žáci měli velmi složité, ale určitě předvedli v Táboře na Stadionu Míru nejlepší výkony.


E.ON Energy Truck

V pátek 10. června přijelo před naši školu speciálně vybavené zábavné centrum. Žákům 3. - 5. třídy přiblížilo svět energie s ohledem na bezpečnost a její efektivní využití.

Děti si z přednášky odnesly nové poznatky a tašku Mise plus+.

foto

Běží liška k Táboru

V neděli 5. června se vydali prvňáci na turistický výlet kolem řeky Lužnice. Zastavili se na několika dětských hřištích, viděli řeku Lužnici z pravého břehu i nádrž Jordán, procházeli historickou částí Tábora. Den byl slunečný a i nálada všech byla taková. V cíli získali mladí turisté diplom a perník.

foto

Den dětí

Ve středu 1. června slavily děti svůj svátek. Všechny třídy si připravovaly vlastní program. Žáci svůj den prožili na dětských hřištích, v cukrárně, na farmě mezi zvířaty, u Mc Donalda nebo u vojáků. Svátek oslavili společně se spolužáky a den si krásně užili.

foto

Malý jarní koncert

Ve čtvrtek 26. května se jídelna školy zaplnila rodiči, prarodiči a všemi, kteří si chtěli toto odpoledne zpříjemnit s pěveckým sborem Paprsek. Děti zazpívaly několik veselých písniček, zatančily, zahrály doprovod na nástroje a ukázaly, co se naučily na pěveckém kroužku.

foto


Přednáška o kyberkriminalitě

V úterý 24. května byla pro žáky 3. a 4. ročníku připravena přednáška o této problebatice. Přišel nám o ní povídat mluvčí POLICIE ČR pan por. Mgr. Miroslav Doubek, který s dětmi mluvil o nebezpečí na internetu, počítačovém pirátství, závislostech na mobilních telefonech, počítačích, kyberšikaně atd.

foto

Výtvarná soutěž

Žáci školy malovali, kreslili a vyráběli obrázky do soutěže Motýl. Všechny odevzdané práce jsou vystaveny v přízemí školy a nejleší získali drobné odměny.

foto

Školní výlety

Každý rok se žáci ke konci roku nejvíce těší na školní výlet. Naši páťáci na této škole jeli na svůj poslední, do Prahy. Viděli Technické muzeum, rozhlednu a bludiště na Petříně, prošli Karlův most, Staroměstské náměstí a prohlédli si Národní divadlo. Výlet si užili a jistě na něj budou dlouho vzpomínat.

V úterý 24. května jeli na výlet prvňáci. Navštívili ZOO Hluboká nad Vltavou, kde kromě zvířat viděli pohádku O dvou neposlušných telátkách. I když v závěru výletu museli obléci pláštěnky, výlet to nikomu nezkazilo.

V úterý 7. června si výlet užily poslední třídy. Druháci navštívili Kovárnu v Selibově, kde si vyráběli, opékali vuřty a zažili mnoho dobrodružství. Žáci třetí a čtvrté třídy  se vydali cestou kolem řeky Vydry a prohlédli si město Kašperské Hory.

foto

McDonald´s CUP

V úterý 10. května se utkali žáci 1.- 3. třídy v kopané. Počasí přálo, všichni fotbalisté se snažili, ale na medailové umístění to nestačilo.

V pondělí 16. května bojovali o pěkné umístění žáci 4. a 5. tříd. Ani oni se za svoje výsledky stydět nemusejí.

Paprsek

V pátek 6. května v 18 hodin zazpíval pěvecký sbor Paprsek na Husově náměstí v Sezimově Ústí I u památníku padlých českou hymnu a několik písní při pietním aktu k výročí konce II. světové války.

foto

Čarodějnice

V pátek 29.4. proběhl na škole Rej čarodějnic. Žáci tříd přišli oblečeni do kostýmů čarodějnic a čarodějů. Ve třídách měli první hodinu svůj program a vyráběli výrobky na výstavu. V 9 hodin se sešla v tělocvičně celá škola, a i s předškoláky z MŠ Zahrádka proběhla volba nejkrásnější masky třídy a pak se soutěžilo. Děti létaly na koštěti, nosily čarodějnice na lopatě do pece, házely pařátem, zametaly nebo namotávaly pavouky, jezdily na koloběžce nebo skládaly puzzle. Ti šikovní mohli z písmenek tvořit čarodějná slova. Za kouzelnické úsilí dostali všichni sladkou odměnu.

Průvodem jsme se přesunuli k MŠ Zahrádka, kde jsme přednesli báseň, malí kamarádi zazpívali a ulicemi Sezimova Ústí jsme se vrátili zpět ke škole. Také díky krásnému počasí se den vyvedl.

Foto

Den Země

22. dubna slaví Země svůj svátek. V tomto týdnu si třídy připravily program na jeho oslavu. Někteří žáci zpracovávali projekt o zvířatech a rostlinách, jiní se formou soutěží a pokusů seznamovali se živly naší planety. Výrobky a obrázky k tématu je možno vidět v prostorách školy. Starší žáci byli soutěžit v Táboře nebo upravovali záhonky v prostorách školy.

foto

Rodiče ve škole

V měsíci dubnu měli rodiče možnost pohovořit se svými třídními učitelkami o prospěchu i chování žáků.

Rodiče prvňáčků se mohli na své děti přijít podívat i do vyučování. Viděli český jazyk a matematiku. Určitě se jim práce  líbila. Zjistili, že děti již pěkně čtou, píší i počítají.


Sportovní gymnastika

Ve čtvrtek 31. března se žákyně naší školy zúčastnily okresního přeboru. Družstvo, ve složení Gregorová Adéla, Dimotrova Stefanie, Dvořáková Tereza a Jadwiszczoková Tereza, předvedlo akrobacii, přeskok, cvičení na kruzích a hrazdě. Tyto dovednosti předvedly i žákyně čtvrté třídy, které soutěžily ve složení Dimitrova Sofie, Procházková Tereza, Musilová Aneta a Jekatěrina Tanner.

V kategorii Chlapci 1 získal 3. místo Matyáš Brázdil.

Foto

Jaro ve škole

Žáci vyráběli a malovali obrázky, kterými si vyzdobili třídy a chodby. V přízemí školy proběhla před Velikonocemi malá výstava těchto prací.

foto

Vítání jara

V sobotu 19. března šli prvňáci přivítat jaro. Cesta na Soukeník rychle utíkala. U jezu se najedli, hledali obrázky rostlin a podél Lužnice se vraceli zpět ke škole. V lese si děti zahrály "nálety" a na zpáteční cestě si pohrály na hřišti U Vily. Ze sobotního výletu si všichni odnesli diplom a hezké zážitky.

foto

Stříbrný klíček

Ve středu 16. března se žákyně 5. třídy zúčastnily pěvecké soutěže Stříbrný klíček. Tereza Michálková vyzpívala stříbrné pásmo a Michaela Koblihová bronzové pásmo. Blahopřejeme!


Vybíjená

Ve čtvrtek 10. března proběhlo okresní kolo ve vybíjené. Smíšené družstvo žáků 4. třídy obsadilo 2. místo.

BLAHOPŘEJEME!

foto

Veselé zoubky

Do 1. třídy zavítaly ve čtvrtek 25.2. dvě "zoubkové víly." Každé dítě si na modelu úst mohlo vyzkoušet, jak správně čistit zuby. "Zkusíme to pěkně spolu, horní zuby shora dolů, spodní zdola nahoru, ať jsou jako z mramoru." Kreslený návod mají jako samolepku. Do pracovního listu plnili žáci úkoly. Odpovědi měli v malíčku, dostali za ně jedničku. Protože byli všichni šikovní, domů si odnesli balíček od DM drogerie a v něm kartáček, pastu, žvýkačku a přesýpací hodiny. Paní učitelka jim v příští hodině pustí pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek s interaktivními otázkami.

foto

Recitační soutěž

V úterý 23. února proběhla recitační soutěž tříd. Všichni žáci si vybrali pěkné básničky, které se snažili, co nejlépe přednést. Těm, kteří se byli nejlepší, blahopřejeme!

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Novoveská Denisa

                 2. místo   Stejskal Adam

                 3. místo   Kočí Adriana

 2. třída -    1. místo   Jessica Stupková (2.A)

                  2. místo   Šimon Falada (2.A)

                  3. místo   Klára Studená (2.B)

 3. třída -    1. místo    Dan Skalka

                  2. místo    Vojtěch Mihal

                  3. místo    Nicol Mrázová

4. třída –   1. místo   Novotný Filip

                 2. místo  Dimitrova Sofia

                 3. místo   Procházková Tereza

 5. třída -    1. místo   Vargová Klára

                  2. místo   Homola Jakub

                  3. místo   Studený Vojtěch
foto

 

 

ZOO Dvorec

Ve čtvrtek 4. února navštívili naši školu chovatelé ZOO Dvorec. Tentokrát se žáci seznámili se seriemou rudozubou - hrůzoptákem, kterému je právě půl roku a opicí mandril, známou z televizní reklamy.

foto

Karnevaly na naší škole

V měsíci únoru si dělají jednotlivé třídy karnevaly. Žáci soutěží o nejkrásnější masky a účastní se jiných soutěžních disciplin, které pro ně paní učitelky připravily.

foto

První vysvědčení

Na žáky 1.A čekalo první školní vysvědčení. Všichni se těšili. Během pololetí se hodně snažili, byli aktivní a paní učitelce dělali jen radost. Samé 1 si opravdu zasloužili.

Než si jej přebrali, museli vyluštit křížovku s tajenkou a vypočítat matematický rébus. Pak na ně čekal kouzelník Didaktis s listinou, na kterou se každý podepsal.

foto

Plavecký výcvik

Žáci 1. až 4. ročníku se účastní 1x týdně plaveckého výcviku. Dělají velké pokroky a proto i většina prvňáků je schopna plavat ve velkém bazénu. Starší ročníky si prověří schopnosti na plaveckých závodech v březnu.

foto

Pěvecká soutěž

V úterý 26. ledna proběhlo školní kolo ve zpěvu 4.- 5. tříd.  V úterý 9. února soutěžili žáci 1.- 3. tříd. Ti nejlepší z jednotlivých tříd si odnesli diplomy a drobné dárky.

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Bára Kofroňová

                 2. místo   Anna Švecová

                 3. místo   Šárka Soukupová

 2. třída -    1. místo   Jana Dobrová (2.B)

                  2. místo   Aneta Macháčková (2.A)

                  3. místo   Romana Zimmermannová (2.B)

 3. třída -    1. místo    Vojtěch Mihal

                  2. místo    Nicol Mrázová

                  3. místo    Tereza Dvořáková
 

 4.třída –     1. místo Tereza Procházková

                  2. místo Filip Novotný

                  3. místo Jiří Brčka

 5.třída –     1. místo Michaela Koblihová

                  2. místo Tereza Michálková

                  3. místo Martin Kondáš

foto

Hudebně taneční hodina

V úterý 26. ledna naši tělocvičnu navštívili zástupci taneční školy ATAK Tábor. Nejdříve žáci odpovídali na hudební otázky. Poslouchali nahrávky různě zrychlené, upravené a v druhé části trenér "Pitkin" předváděl taneční prvky, které by se děti mohly  naučit. Ukazoval street dance kroky. Protože je v naší škole již několik žáků, kteří v tomto klubu tančí, viděli jsme i jejich provedení.

Byla to příjemná hodina, která určitě některé motivovala k tomuto druhu tance.

foto

Leden v 5. třídě

Žáci této třídy si vyšli zabobovat na blízký kopec. Tuto netradiční hodinu tělesné výchovy si velice užili.

Protože je doba karnevalů, zhotovili si i krabicové masky, které jistě v brzké době využijí.  

foto

Zápis dětí do 1. třídy

Ve středu 20.1. a ve čtvrtek 21.1. proběhl na škole zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016/2017.

Děti kreslily obrázek, říkaly básničku nebo zazpívaly písničku. Procházely třídou, kde za dohledu paní učitelky a kreslených postaviček Boba a Bobka, předvedly znalosti, na které v 1. třídě budou navazovat.

Přijati byli všichni žáci s čísly A6III/S5/2015/1 - 35. Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky.

foto


Den otevřených dveří

V pondělí 11. ledna  měli budoucí prvňáci i jejich rodiče možnost podívat se do naší školy. Pro děti si paní učitelky připravily soutěže, kterými je provázel Bob a Bobek. S nimi se podívaly na stavbu, k moři, do školy sportu, do ZOO, na koncert a cestovaly. Za splněné úkoly získávaly děti razítka na papírovou mrkev. Po splnění všech úkolů dostali všichni malou odměnu.

FotoAdvent ve škole

V předvánočním čase probíhá ve škole mnoho akcí. Žáci vyrábějí dárky a přáníčka pro své nejbližší. Některé výrobky si můžete prohlédnout na výstavce.

Třída 3.A si připravila pro rodiče program, který předvedli na besídce v pondělí 14.12., pěvecký sbor Paprsek zazpíval a zahrál koledy pro rodiče i  veřejnost ve čtvrtek 17.12. v jídelně školy.

Žáci navštívili s družinou kostel v Sezimově Ústí I.

V posledním týdnu školy si třídy zdobí stromeček, pod kterým najdou dárky spolužáci, někteří ozdobí strom zvířátkům. Koledy si společně s MŠ Zahrádka zazpíváme v úterý 22.12. na chodbě školy.

foto

Vánoční stromeček

Žáci školy vyráběli doma  různé stromky do školní soutěže. Všechny výrobky si můžete prohlédnout v přízemí školy. Každý stromek byl oceněn drobným dárkem.
foto

Čerti ve škole

V naší škole jsme čertíky mohli zahlédnout několikrát. Ve středu v 1.A, kde si svůj program připravili pro rodiče a ve čtvrtek ve 2.A, kteří rodičům také  zatančili, zazpívali a zarecitovali.

Ti opravdiví, kteří přišli v doprovodu Mikuláše a andělů, nadělovali všem žákům školy v pátek 4. prosince. Pro své mladší kamarády si je připravili žáci 5. třídy.

Foto

Listopadová výprava

Žáci 1. třídy se v sobotu 14.11. vydali na svoje první školní putování. Sluníčko celou cestu krásně svítilo. Pod rozhlednou na Babí hoře bylo sice trochu větrno, ale výhled na Tábor vše nahradil. Společně s kamarády z vyšších tříd si zahráli hry na zahřátí, najedli se  a vraceli zpět ke škole. Dlouhé zastavení bylo na hřišti u "Oválu", kde si všichni zadováděli na lodi. Sobotní výprava se všem libila a určitě naplánujeme další.

Foto

Podzim ve škole

Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili výuky na dopravním hřišti.

Prvňáci přivítali podzim Zeleným dnem.

Všechny ročníky byly na sférickém promítání. Toto kino přijelo do tělocvičny školy a poodhalilo žákům tajemství světa stromů, hlubin oceánů a nekonečný vesmír.

Ve škole proběhla výtvarná soutěž z listů a v přízemí školy můžete vidět výrobky z přírodních materiálů.

Sběr starého papíru a plastových víček 

Jan Hus

Žáci 4. a 5.třídy, kteří malovali obrázky do výtvarné soutěže, se zúčastnili 4.června vernisáže v Galerii kina Spektrum. Nejlepší umístnění z naší školy získala žákyně 4. třídy Míša Koblihová, která si odnesla dort a diplom. Všichni účastníci se vraceli domů se vstupenkou na červencovou slavnost na Kozím hrádku. 

Rej čarodějnic

V pondělí 27.dubna jsme měli tradiční rej čarodějnic. Žáci tvořili výrobky na školní výstavu, v tělocvičně proběhla Miss čarodějnice, soutěžilo se v netradičních disciplínách a malí čarodějové a čarodějnice procházeli průvodem k MŠ Zahrádka, kam doprovodili kamarády, kteří se reje také zúčastnili. Dopoledne se vydařilo.  

ZOO Dvorec

V únoru nás navštívili chovatelé ze ZOO Dvorec. Tentokrát jsme se seznámili s hutiou stromovou, páskovcem štětinatým a kobrou královskou.

foto

Karnevaly na naší škole

Kromě karnevalů v jednotlivých třídách jsme se zúčastnili i Masopustu v Sezimově Ústí II.

foto

Pěvecká soutěž

Ve středu 4. února proběhlo školní kolo ve zpěvu 3.- 5. tříd. Ti nejlepší z jednotlivých tříd si odnesli diplomy a drobné dárky.

 Výsledky:

3.třída – 1. místo Aneta Musilová

             2. místo Šárka Musílková

             3. místo Marek Bouška

 4.třída – 1. místo Kateřina Tlapová

             2. místo Michaela Koblihová

             3. místo Štěpánka Máchová

 5.třída – 1. místo Kristýna Šilpochová

             2. místo Eliška Parotová

             3. místo Lucie Nosková


Ve středu 18. února proběhlo školní kolo ve zpěvu 1. a 2. tříd.

Výsledky:

1. třída – 1. místo   Jana Dobrová (1.B)

                 2. místo   Vendula Vančatová (1.A)

                 3. místo   Linda Lešková (1.B)

2. třída -  1. místo   Michal Roob

                 2. místo   Tomáš Klicman

                 3. místo   Tereza Dvořáková

Všem výhercům blahopřejeme!

foto


Den otevřených dveří

V pondělí 12. ledna přišli do naší školy předškoláci se svými rodiči.Přivítal je vodník, který jim ukázal směr prohlídky školou. Dětem daly víly na začátku trasy vodnickou čelenku a papírovou rybičku, na kterou získávaly razítka za splněné úkoly. Budoucí prvňáčci lovili rybičky, navlékali korálky, házeli míčky do žáby, vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli, skládali, kreslili a zpívali.Za 5 razítek dostali v cíli trasy Pamětní list vodníka Česílka a sladkou odměnu.