ředitelka školy
Mgr. Jana Šindelářová
telefon 381 263 169

e-mail:

sekretářka ředitelky
Kateřina Havelková
telefon 381 263 169
e-mail:

vedoucí školní jídelny
Martina Vykoukalová
telefon 381 263 173
e-mail:

Aktuálně

Školní rok 2018/2019

Akademie

Ve středu  26. června se tělocvična školy zaplnila všemi, kteří chtěli vidět program, který si připravily třídy. Prvňácizazpívali písničky, druháci zatančili na píseň z Růžového pantera. Třída 3. A předvedla Sněhurku a 17 trpaslíků, žáci 3.B zahráli na vlastnoručně vyrobené nástroje doprovod k písni We are the champions od skuiny Queen. Čtvrťáci v zeleném cvičili jako Crazy frogs. Páťáci se loučili programem televize Smíchov, kde zazněly reklamy a veselé historky. Na slavnostním odpoledni vystoupily i gymnastky a pěvecký sbor Paprsek.

Hezké prázdniny všem!

foto

Poslední týden školy

V tomto týdnu si děti hrají hry, chodí na dětská hřiště, docvičují závěrečnou akademii. Některé třídy mají v plánu i koupání. V úterý si mohly všechny třídy zaskákat v zapůjčeném skakacíh hradu.

Atletický přebor

Ve středu 19. června poměřili nejlepší sportovci z jednotlivých ročníků  síly na atletickém přeboru Táborska. Dívky a chlapci soutěžili v běhu, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky.  Žáci předvedli svoje nejlepší výkony.

Žák 1.třídy Jan Benedik získal 2. místo v běhu na 50 m, Jan Havelka ze 3. třídy získal medaili za 2. místo ve skoku do dálky a Kryštof Novotný ze stejné třídy za 3. místo v hodu kriketovým míčkem. Blahopřejeme!

Stříbrný klíček starosty města

V letošním roce získali toto ocenění žáci 5. třídy Matěj Homola a Jan Svoboda. Tito žáci jsou šikovní ve škole a reprezentují město i školu při mimoškolní činnosti.

Pěvecký kroužek

Žáci, kteří chodí do pěveckého sboru Paprsek, měli v měsíci květnu několik vystoupení. Zpívali 7.5. při kladení věnců na náměstí, svým vystoupením přispěli k programu na Noci kostelů 24.5. v místním kostele a ve středu 29.5. zazpívali na besídce pro rodiče a veřejnost v jídelně školy.
Ještě je čekají letní zpívánky v tělocvičně školy a vystoupení na závěrečné akademii 26. června.

Školní výlety

V každém roce se žáci těší na školní výlet. Letos tuto tradici zahájily třídy 3.A a 4.A. Den si děti užily v ZOO Praha. I když počasí nebylo ideální, pršelo po většinu dopoledne, děti mohly vidět žirafy, orangutany, slony a jiné druhy zvířat. Snad další třídy budou mít více sluníčka.
V úterý 28.5. byli na výletě prvňáci. Jeli do ZOO Hluboká nad Vltavou, kde si prohlédli zvířata a viděli pohádku. Počasí bylo úplně výletní.

Rej čarodějnic

 V úterý30. dubna se ve svých třídách sešli čarodějnice a čarodějové v krásných kostýmech. První hodinu vyráběli výrobky na výstavu, vybarvovali, tvořili pro modní čarodějnický salon modely s popisem nebo pro stavební firmy návrhy barabizen. V 9 hodin byli všichni nastoupeni v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení masek jednotlivých tříd. Následovaly soutěže na stanovištích. Děti mohly házet čarodějnicí, zametat, přenášet balonky nebo zvládat čarodějnický slalom na koštěti, či trefovat ducha. Bavilo je i chodit na chůdách nebo skládat obrázek. Letos bylo  počasí dost proměnlivé, ale  i průvod k MŠ Zahrádka se uskutečnil. Zde jsme si řekli čarodějnickou básničku, vyslechli jsme písničku od dětí ze školky a vraceli se zpět ke škole.

Děti dostaly i sladkou odměnu.

Den si všichni užili. Děkujeme rodičům za přípravu masek.

foto

Dopravní hřiště

Žáci čtvrtého ročníku se učili 16. dubna dopravní předpisy na hřišti nad Jordánem. Svoje znalosti prokázali v jízdě na kole a v písemném testu. Děti byly šikovné a proto  průkaz cyklisty získala většina z nich.

foto

Balanční vážky

V úterý 9. dubna na naší škole proběhla v rámci vyučování hodiny malování nevšedních balančních vážek. Při ní si děti mohly vlastnoručně vytvořit unikátní dekor na vážce z bambusového dřeva.  Komplet se stojánkem si děti mohly odnést hned po namalování domů.

Za bajkou do knihovny

Městská knihovna v Sezimově Ústí připravuje pro žáky výukové programy. Na čtvrťáky čekaly bajky. Knihovnice Kristýna Mrázová nejdříve seznámila děti se systémem knihovny a pak pracovali žáci ve skupinách. Doplňovali přirovnání, četli bajky a vlastními slovy nalézali ponaučení. Všechny děti pracovaly s chutí a za odměnu si prohlédly knihy, které je zaujaly.
V tomto roce každá třída navštíví knihovnu několikrát.

Vítání jara

Je sobota ráno a žáci ze čtvrté třídy se vydávají na svůj první jarní pochod. Jejich kroky míří na Kozí hrádek, kde na hřišti přivítali jaro. Se sluníčkovou náladou se vracejí kolem Kozského potoka, Hiltonu a areálu Pohoda zpět ke škole. Jaro dnes ukázalo svoji hezkou tvář a všichni si několik hodin se svými kamarády opravdu užili.

Ochutnávka mléčných výrobků

V pátek 29. března přivezla firma Bovys ochutnávku mléčných výrobků. Děti vyzkoušely sýrovouu tyčinku, jogurt i actimel.


Jarní zpívánky

V pátek 29.března se sešla celé škola v tělocvičně. Pěvecký sbor Paprsek nám zazpíval jarní písničky, které jsme si mohli všichni zpívat s ním. S jarní náladou všichni odcházeli na vyučování. Do jara se oblékly i školní nástěnky ve třídách a na chodbách školy.

Výtvarná soutěž

Na téma jaro proběhla na škole výtvarná soutěž. Děti mohly kreslit i vyrábět výrobky i za pomoci svých rodičů. Všechny si můžete prohlédnout v přízemí školy. Nejlepší práce byly oceněny.

Den otevřených dveří

V úterý odpoledne jste v naší škole mohli potkat mnoho předškolních dětí se svými rodiči. Všichni se přišli podívat a zasoutěžit si. V jednotlivých třídách na ně čekala spousta úkolů. Děti hrály na hudební nástroje, vymalovávaly, skládaly, házely na cíl nebo stavěly. Určitě je zaujaly i úkoly na interaktivní tabuli. V závěru dostali drobné odměny.
Na většinu z nich se budeme těšit příští týden u zápisu.

Recitační soutěž

V úterý 26. března proběhlo školní kolo v recitaci. Z každé třídy se zúčastnili nejlepší recitátoři, kteří za svoje přednesy získali bronzové, stříbrné a zlaté pásmo. Nejvyšší ocenění získali Bára Kofroňová, Šárka Soukupová a Adam Stejskal ze 4. A a Tereza Králová ze 3. A. Blahopřejeme. Všichni měli dobře zvolené básně, ale některé zaskočil prostor tělocvičny, ve které se soutěžilo.

Jihočeský zvonek

Ve čtvrtek 21. března se žáci Jana Dobrová a Jan Svoboda zúčastnili pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, která se uskutečnila v divadle v Táboře. Získali Sříbrné pásmo. Blahopřejeme.

foto

Karneval

Letos poprvé jsme měli karneval celá škola najednou. Ve středu 27. února se ve třídách sešly děti v nejrůznějších maskách. První hodinu měly třídy vlastní program. Od 9 hodin se tančilo, soutěžilo a veselilo společně v tělocvičně. Děti se učily nejrůznější tance, které si pro ně připravily žákyně 5. třídy. Pro jednotlivé třídy byly i různé soutěže. Děti tančily s tenisovým míčkem, krepovým papírem, chytaly talíř nebo podtancovávaly švihadlo. Samozřejmě byly vyhodnoceny i nejhezčí masky.
Šašek, který toto dopoledne provázel, hodnotí akci jako velmi veselou!

Hodiny pro předškoláky

V měsíci únoru naši školu navštívili předškoláci z MŠ Zahrádka. Paní učitelky pro ně připravily český jazyk a matematiku s interaktivní tabulí. V úterý 26. února mohli přijít se svými rodiči na odpolední karneval, kteří si všichni i se šaškem Jájou užili. Další hodinky je čekají v březnu.

Kvarteto Brasstet

V úterý 26. února měli žáci možnost dozvědět se něco o žesťových hudebních nástrojích a jak se na ně hraje. Tón se tvoří pomocí bzučení. Uviděli trumpetu, pozoun neboli trombón snížcový, který nemá klapky. Slyšeli tubu, která váží až 11kg. Tělocvičnou se nesly písně Afrika, Dívka na koštěti, Mamma Mia a ústřední melodie ze Sedmi statečných na závěr.

Pěvecká soutěž Zvonek

Letos poprvé jsme se pěvecké soutěže účastnili všichni společně. Udělovalo se Bronzové, Stříbrné a Zlaté pásmo. Soutěžící byli úžasní. Lidové písničky, které zpívali před spolužáky v tělocvičně, zvládali nahlas a patří jim velký potlesk. Ale nejlepší může být jen někdo. Zlaté pásmo získali Dominik Kulveit ze 3.B, Bára Kofroňová ze 4. třídy a Jana Dobrová z páté třídy. Všichni zpěváci získali diplom a drobný dárek. Blahořejeme!

Ochutnávka exotického ovoce

V pátek 8. února dodala firma Bovys prémiové ovoce a zeleninu do každé třídy naší školy. Děti mohly ochutnat  granátové jablko, nashi, mango, avokádo a i jiné druhy ovoce. Letos poprvé i ovoce sušené.

Z přiložených letáků se žáci dozvěděli zajímavosti o těchto druzích a všichni mohli posoudit, který druh ovoce je pro ně nejchutnější.

Zimní setkání

V pondělí 28. ledna žáci čtvrté třídy vystoupili před svými rodiči, prarodiči a sourozenci na zimní besídce. Přednesli básničky, zazpívali písničky, pobavili několika vtipy a ukázali modely na módní přehlídce.
Rodiče byli seznámeni se studijními výsledky svých dětí a mohli si prohlédnout některé z jejich prací.
Toto setkání bylo pro všechny velice příjemné.
V zimním čase a před vysvědčením, se i rodiče jiných tříd mohli seznámit s prací svých žáků.Zimní zpívánky

V pátek 25. ledna se sešla celé škola v tělocvičně. Pěvecký sbor Paprsek nám zazpíval zimní písničky, které jsme si mohli všichni zpívat s ním. Nejvíce děti ocenily písničku Grónská zem.

ZOO Dvorec

V úterý 22.1. mohli žáci, kteří navštěvují družinu, vidět zvířátka,která přijela ze ZOO Dvorec. Prohlédli si mangustu. Je to silná šelma, která má velkou hlavu a malé uši. Daman skalní je zvíře, které připomíná králíka, ale je to jediný příbuzný se slony.

Planetárium Morava.....hvězdy přijely až k nám

Ve čtvrtek 17. ledna měly všechny třídy naší školy možnost navštívit mobilní planetárium ve velké kopuli, která byla postavena v tělocvičně školy. Žáci prvních tříd se seznámili se zvědavým krtkem, který objevoval nepoznané a dozvěděl se třeba, proč Slunce někdy svítí a jindy ne. Druháci a třeťáci se setkali s polárním medvědem a zvídavým tučňákem, se kterými mohli zažít stav beztíže a zjistili, jak se Země pohybuje.
Čtvrťáci cestovali Sluneční soustavou s trpaslíky Zvídálkem a Vševědem a zkoumali planety.
Žáky páté třídy čekal program Ze Země do vesmíru, ve kterém se obeznámili s historickými názory na vesmír.
Tato netradiční forma výuky všechny děti velmi zaujala.

Šťastné a veselé

V pátek 21.prosince měly jednotlivé třídy vánoční besídky s rozdáváním dárků. Někteří šli zdobit stromek pro zvířátka. Po celý den zněly ze tříd koledy. Společně jsme si je zazpívali i s MŠ Zahrádka v tělocvičně školy. Nejstarší děti ze školky přišly do naší školy. Odnesly si nazdobené perníčky.

PF 2019.

foto


Vánoční koncert

Ve středu 19. prosince zazpívali žáci s pěveckým sborem Paprsek v jídelně školy vánoční písně pro rodiče a veřejnost. Při zpěvu malých zpěváčků se většina očí zaleskla slzami štěstí. Koncert navodil tu pravou vánoční atmosferu.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Podle Zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon)§ 24 odstavec 2 Sb. je vyhlášeno ředitelské volno ve dnech 6.12.- 12.12. 2018 z organizačně provozních důvodů.


Školou chodí Mikuláš

V úterý 4. prosince naděloval i v naší škole Mikuláš. Přišel v doprovodu andělů a několika čertů. Děti říkaly básničky, hodné děti dostaly balíček sladkostí.

Poděkování patří žákům páté třídy, kteří toto připravili pro své mladší kamarády.

foto

Podzimní zpívánky

V pátek 23. listopadu se sešla celé škola v tělocvičně. Pěvecký sbor nám zazpíval podzimní písničky a ti, kteří je znali, si mohli zazpívat nebo zatleskat společně s ním do rytmu.

Halloweenské vyučování u druháků

Ocitli jsme se uprostřed podzimu a s touto dobou přichází i jeden z nejpopulárnějších svátků – HALLOWEEN. Druháci si 31. října udělali halloweenské vyučování. Ten den v lavicích seděli kostlivci, čarodějnice a strašidla, třeťáci vydlabali dýni, která krásně svítila na chodbě, maminky vyrobily strašidelné koláče a dokonce jsme měli halloweenskou ovocnou kytici. Ve vyučování jsme hráli hry, skládali, lepili a vybarvovali dýni a povídali si také o svátku Všech svatých a Dušičkách. Moc jsme si to užili.

foto

Školní družina

Ve školní družině jsme si dvakrát zahráli šipkovanou, děti odpovídaly na otázky hlavně o přírodě, hledaly a naštěstí i našly napřed kamarády a pak i sladký poklad.
Uspořádali jsme 2. ročník "koňských dostihů". Letos jsme závodili venku - koneckonců koním je lépe na trávě než v tělocvičně.
V pátek 19. října jsme využili krásného počasí a vydali se na "pochod spadaným listím". Cesta to byla veselá a ještě jsme si mohli do listí zaskákat.
Ke 100. výročí vzniku naší republiky proběhla 26.10. soutěž "Máme rádi Česko!" Smíšená družstva zde soutěžila ve znalostech z českého jazyka, vlastivědy, přírodovědy, poznávala písničky, přísloví nebo pohádky.
Pro velký úspěch se určitě dočkáme dalšího kola této oblíbené soutěže.

Bezpečnostní opatření

Kvůli poškozené střeše nepoužívejte chodník před hlavním vchodem školy. Žákům i rodičům bude otevřen boční vchod. Dle potřeby se žáci z vodou zasažených tříd budou i nadále učit v náhradních místnostech školy.
Žáci z 1. až 3. tříd si nezapomenou vyzvedout čipy od školy v ředitelně školy.

Návštěva Policie ČR

Ve středu 31. října byli žáci 3. a 5. třídy v Táboře na Policii. Mluvčí dětem řekl, k čemu policie slouží. Děti viděly vycvičeného psa, který je schopen zneškodnit pachatele. Viděly policejní motocykl i civilní auto. Mohly si prohlédnout i auto, které je vybaveno pro účely kriminální policie.

Podzimní výstava

Žáci vytvářeli výrobky k podzimu. Za pomoci rodičů dokázali vytvořit nádherné výrobky, které si můžete prohlédnout v přízemí školy. Nejhezčí výtvory byly oceněny malou odměnou. Obrázky, které k této tématice malovali ve škole, v kroužku i v družině zdobí nástěnky školy.

Přednáška o kyberkriminalitě

V úterý 9. října byla pro žáky 3. a 4. ročníku připravena přednáška o této problematice. Přišel nám o ní povídat mluvčí POLICIE ČR pan por. Mgr. Miroslav Doubek, který s dětmi mluvil o nebezpečí na internetu, počítačovém pirátství, závislostech na mobilních telefonech, počítačích, kyberšikaně atd.

Od Tábora až k nám

V sobotu 6. října se vydali čtvrťáci na podzimní putování. Cestou po pravém břehu Lužnice šli na Soukeník. Cestou pozorovali podzimní přírodu, hráli si na dětských hřištích a sbírali další kilometry. Sluníčkový den přispěl ke krásně porožité sobotě se spolužáky.

Na Pražském hradě

V pátek 5. října jeli žáci 3. a 5. třídy do Prahy. Prohlédli si zde reprezentační prostory Hradu, které obvykle nebývají veřejnosti přístupné. Připomněli si zde 100. výročí vzniku naší republiky.

Výchovný program

V pátek 5. října měli žáci 1, 2. a 4. třídy speciální preventivní program z krizového centra Theia.  Prňáci se dozvídali o Bezpečném startu do školního života, druháci se seznamovali s Bezva třídou a čtvrťáci poznávali svět financí. Za pomoci videi, kvízových otázek a diskusí s lektory se učili žáci toleranci, kritickému myšlení, zodpovědnosti, kamarádským vztahům, nastavení životních hodnot a vědomí důsledků vlastních činů.

Září ve škole

Měsíc školy mají žáci za sebou. Prvňáci si zvykli na nové kamarády a školní prostředí, druháci navštívili školní knihovnu, třeťáci se seznámili s prvními anglickými větami, žáci čtvté třídy již byli na dopravním hřišti a páťáci mají před sebou jen devět měsíců na této škole.

Kroužky školy začínají od 1. října.

Nový školní rok byl zahájen 3. září 2018 v 8 hodin v jednotlivých třídách.

1. A - 16 žáků - p. uč. Marešová
1. B - 16 žáků - p. uč. Křivková
2. A - 20 žáků - p. uč. Choulíková
3. A - 18 žáků - p. uč. Pětivlasová
3. B - 14 žáků - p. uč. Šindelářová
4. A - 27 žáků - p. uč. Mikulenková
5. A - 26 žáků - p. uč. Tůmová.

Školní rok 2017/2018

Akademie

V úterý 26. června se tělocvična školy zaplnila všemi, kteří chtěli vidět program, který si připravily třídy. Prvňáci předvedli, že už umí počítat do 10, s 2. A jsme si zatančili, s 2. B zazpívali Gronskou zem. Třída 3. A předvedla módní přehlídku masek. Dívky ze 4. třídy tančily a chlapci nás pobavili vtipy o zvířatech. Páťáci se loučili programem Jsme parta správná. Na slavnostním odpoledni vystoupily i gymnastky a pěvecký sbor Paprsek.

Hezké prázdniny všem!

foto


Stříbrný klíček starosty města

V letošním roce získali toto ocenění žáci 5. třídy Adéla Gregorová a Daniel Skalka. Tito žáci jsou šikovní ve škole a reprezentují město i školu při mimoškolní činnosti.

Atletický přebor

Ve středu 13. června poměřili nejlepší sportovci z jednotlivých ročníků  síly na atletickém přeboru Táborska. Dívky a chlapci soutěžili v běhu, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky. Celý den pršelo, ale přesto všichni předvedli svoje nejlepší výkony.

Žák 2. A naší školy, Petr Nedvěd, získal zlatou medaili za hod kriketovým míčkem. Blahopřejeme!

Návštěva knihovny

V úterý 12. června navštívili žáci druhých tříd Městskou knihovnu v Sezimově Ústí I. Paní Jitka Kovandová je seznámila prostřednictvím ukázky textu z knihy "Knihovnické pohádky" i svým dopravodným slovem s prostředím knihovny, s výpůjčním řádem knihovny i dalšími zajímavostmi. V knihovně se dětem líbilo a děkujeme paní Kovandové, že si na nás ještě na konci roku udělala čas.

Školní výlety

I v letošním roce se mohly děti těšit na školní výlet se třídou. 29. května si den užili čtvrťáci a páťáci v Kovářově v Zeměráji a prohlédli si Muzeum masek v Milevsku.
5. června navštívili zámek Orlík žáci 2. A a 3. A. Plavba parníkem po přehradě byla pro většinu velkým zážitkem. Zvládli i chůzi k hradu Zvíkov.
Prvňáky a žáky 2. B čeká výlet ve čtvrtek 7. června do ZOO Větrovy.

Běží liška k Táboru

V neděli 3. června šli třeťáci turistický pochod Běží liška k Tábora. Od školy putovali podél Lužnice. Pod mostem na Bechyni zahnuli do Tismenického údolí, okolo Housova mlýna prošli na dětské hřiště, kde si pohráli a pokračovali uličkami Tábora do cíle. Ve škole na náměstí Mikuláše z Husi na ně čekal diplom a perník. Bylo krásné počasí a všichni si den užili.

Den dětí

V pátek 1. června slaví děti svůj svátek. Ve škole dostali vajíčko s překvapením a každá třída měla svůj vlastní program. Někteří šli do Tábora, jiní do Plané nad Lužnicí nebo Sezimova Ústí II. Všichni si dali něco dobrého v cukrárnách a pohráli si se spolužáky jinde, než ve školní třídě. Druháci viděli zbrojnici na Housově mlýně. Milé děti, všechno nejlepší!

Ovoce  a zelenina do škol

Ve čtvrtek 31.5. zavítal do naší školy velký plyšový Bovýsek, který přinesl dětem Bovýskovu pochoutku - rozinky. Žáci poznávali obrázky ovoce a zeleniny a odpovídali na otázky o ovoci. Tuto akci pořádala firma Bovys - dodavatel ovoce a zeleniny.

foto

Malý jarní koncert

Ve středu 30. května se jídelna školy zaplnila rodiči, prarodiči a všemi, kteří si chtěli toto odpoledne zpříjemnit s pěveckým sborem Paprsek. Děti zazpívaly několik veselých písniček, zahrály doprovod na nástroje a ukázaly, co se naučily na pěveckém kroužku.

foto

Divadlo ve škole

Ve středu 30. května zavítalo do naší školy divadlo z Hradce Králové. Děti viděly pohádku Tuláckou a Loupežnickou. Obě pohádky napsal Karel Čapek a herci je zahráli formou naučnou i vtipnou, takže se všem žákům 1. až 3. třídy obě velmi líbily.

Ukázky dravců

V pátek 25. května si mohly děti prohlédnout dravce a vyslechnout na školní zahradě něco o nich. Viděli jsme výra bengálského Báru, sovu pálenou, káně Ringo, výra velkého Kubu, a orla skalního Bohouška. Zavítal za námi i krkavec velký Ferda, který patří mezi pěvce. Děti si mohly dravce pohladit, někteří je dokonce držely.

Koncert ZUŠ Sezimovo Ústí

Ve čtvrtek 24. května byli žáci 1. až 3. třídy na koncertě v kině Spektrum. Mimo ukázky nástrojů děti slyšely monioperku pánů Svěráka a Uhlíře O dvanácti měsíčkách, kterou zahráli a zazpívali žáci ZUŠ. Vystoupily zde i děti z naší školy, ktreré lidovou školu navštěvují.

Šikulové

Ve čtvrtek přijela do naší školy Česká televize. Ve 3. třídě se natáčel další díl pořadu Šikulové na téma mořský svět. Děti si vyrobily barevnou sůl, chobotnice z balonku, delfína a ukázaly ostatním dětem, jak odlévají sádrové mušle. Určitě to byl velký zážitek pro všechny. Stáli před kamerou a pracovali pod vedením zkušeného týmu. Děkujeme Terezce Čikešové, která pořad oslovila. A těšíme se na 10. 6., kdy se na Déčku uvidíme. Dívejte se s námi!

foto

Výchovný program

V úterý 15. května měli žáci 2. až 5. třídy speciální preventivní program z krizového centra Theia. Druháci se seznamovali s Bezva třídou, třeťáci si povídali o vlivu médií na školní populaci, čtvrťáci poznávali svět financí a páťáci se dozvídali o životních hodnotách.

Blahopřejeme

Na škole máme úspěšné žáky 5. třídy, kteří se dostali na gymnázia. Daniel Skalka na státní gymnázium a Aleš Matoušek na soukromé. Přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Rej čarodějnic

 V pondělí 30. dubna se ve svých třídách sešli čarodějnice a čarodějové v krásných kostýmech. První hodinu vyráběli výrobky na výstavu, vybarvovali, tvořili jídelní lístek. V 9 hodin byli všichni nastoupeni v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení masek jednotlivých tříd. Následovaly soutěže na stanovištích. Děti mohly házet pavoukem, zametat, jezdit na koloběžce nebo zvládat čarodějnický slalom. Bavilo je i skákat přes oheň nebo namotávat pavoučky, nosit kužel na hřbetě nebo hůlkami nabírat hmyz. Letos bylo nádherné počasí, takže i průvod k MŠ Zahrádka se uskutečnil. Zde jsme si řekli čarodějnickou básničku, vyslechli jsme písničku od dětí ze školky, pohráli si na hřišti a vraceli se zpět ke škole.

Děti dostaly i sladkou odměnu.

Den si všichni užili. Děkujeme rodičům za přípravu masek.

foto

Přijatí žáci do 1.třídy

Den Země

V neděli 22. dubna slaví Země svůj svátek. Žáci školy si tento den připomněli ve třídách formou soutěží, projektů. Ukázky projektů čtvrťáků si můžete prohlédnout v přízemí školy. Třeťáci celý víkend tráví v přírodě na Chválkově.

foto

Jarní besídka

V pondělí 16. dubna měla třída 3.A jarní vystoupení pro rodiče v jídelně školy. Děti recitovaly, zpívaly, tančily, kouzlily a hrály na hudební nástroje. Všichni se snažili a určitě si odpolední hodinku užili stejně, jako jejich nejbližší.

foto

Dopravní hřiště

Žáci čtvrtého ročníku se učili 12. dubna dopravní předpisy na hřišti nad Jordánem. Svoje znalosti prokázali v jízdě na kole ve spleti dopravních značek a semaforech. Ti nejlepší získali průkaz cyklisty.

Zdravé zoubky


   Dnes, 12.4. jsme přivítali u nás ve třídě odbornice na zdravé zoubky. Už víme, jak si čistit zuby, kolikrát denně, jakým zubním kartáčkem i jak často chodit k zubaři. Za správně vyplněný test jsme dostali jedničku a spoustu dárků.
Moc se nám to líbilo.
Děti z 1. A

FOTO

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 5. dubna si mohli přijít prohlédnout školu předškolní děti se svými rodiči. V každé třídě na ně čekaly paní učitelky se svými pohádkovými úkoly. Děti potkaly princeznu Koloběžku, u které si zkusily jízdu mezi kuželi. Všichni si vyrobili večerníčkovskou čepici, pomohli najít korálky, které ztratila princezna Zlatovláska a navlékli z nich náramky. Dokázali poskládat puzzle i jiné pohádkové obrázky a hraním na hudební nástroje ukončili připravenou  trasu. Děti byly šikovné a jistě si odpoledne užily.

Těšíme se na všechny u zápisu.

foto

Vítání jara

V neděli 25. března se třeťáci vydali vítat jaro. Cesta vedla po pravém břehu Lužnice na Harrachovku. Se zastávkou na kamenech v lomu jsme byli brzy v cíli. Zde si děti pohrály na prolézačkách, občerstvily se a získaly pamětní list. Po opačném břehu jsme se vraceli zpět do Tábora a autobusem ke škole. Jaro snad již brzy přijde, odpoledne jsme zahlédli dokonce i sluníčko. První letošní výpravu si všichni užili, ikdyž den byl dost chladný.

foto

Jarní výstavka

Přišlo jaro, blíží se Velikonoce. Žáci vytvářejí a malují výrobky s jarní tématikou. Výběr některých prací můžete vidět v přízemí školy.

foto

Jihočeský zvonek

Ve čtvrtek 22. března se žáci Jana Dobrová a Jan Svoboda zúčastnili pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, která se uskutečnila v divadle v Táboře. Získali Sříbrné pásmo. Blahopřejeme.

foto

Oznámení

Ředitelství ZŠ Švehlova sděluje, že v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb. je na pndělí 7. května 2018 vyhlášeno ředitelské volno. Mgr. Jiřina Havelková, ředitelka školy.

Výtvarná soutěž

Žáci mohli vyrábět nebo malovat obrázky na téma Zvířata a jejich mláďata. Odevzdané práce jsou vystaveny v přízemí školy. Nějlepší tvůrci si odnesli drobné odměny.

foto

Třídní karnevaly

V měsíci únoru si některé třídy připravily svůj karneval. Za pomoci rodičů si děti vytvářely masky. V den karnevalu se školou proháněly princezny, kosmonaut i hasič, kuchař, záchranář a i Alberta Einsteina jsme mohli potkat.

Děti vybíraly nejlepší masky, zatančily si a i sladká odměna na ně čekala.

foto

Recitační soutěž

V úterý 20. února proběhlo školní kolo v recitaci 1. až 5. tříd. Ti nejlepší z jednotlivých ročníků si odnesli diplomy, knihy a drobné dárky.

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Stella Dimitrova

                 2. místo   Radim Mareš

                 3. místo   Adam Návara


 2. třída -    1. místo   Kamil Froulík (II.B)

                  2. místo   Tereza Králová (II.A)

                  3. místo   Šárka Choulíková (II.A)

 3. třída -    1. místo    Stefanie Dimitrova
                  2. místo    Anna Švecová
                  3. místo    Samuel Vostárek
 

 4.třída –     1. místo     Jessica Stupková

                  2. místo     Nicol Cvejičová

                  3. místo     Šimon Falada


 5.třída –     1. místo     Aleš Matoušek

                  2. místo     Karolína Mikšů

                  3. místo     Adéla Gregorová
Blahopřejeme!
foto

Já a obec

V úterý 6. února byli žáci 4. třídy na Městském úřadě v Sezimově Ústí. Připravili si několik otázek, na které jim starosta města Ing. Mgr. Martin Doležal odpověděl. Ze získaných informací vytvářeli ve škole projekt. Prohlédli si i služebnu městské policii, kde viděli, jak funguje kamerový systém města.

foto

Pěvecká soutěž

V úterý 6. února proběhlo školní kolo ve zpěvu 1. až 5. tříd. Ti nejlepší z jednotlivých ročníků si odnesli diplomy, knihy a drobné dárky.

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Adam Návara

                 2. místo   Stella Dimitrova

                 3. místo   Minika Jeřábková


 2. třída -    1. místo   Adéla Černá (II.A)

                  2. místo   Nela Klapková (II.B)

                  3. místo   Šárka Choulíková (II.A)

 3. třída -    1. místo    Bára Kofroňová

                  2. místo    Magda Kotková

                  3. místo    Julie Svobodová
 

 4.třída –     1. místo     Jana Dobrová

                  2. místo     Jan Svoboda

                  3. místo     Aneta Macháčková

  

 5.třída –     1. místo     Aleš Matoušek

                  2. místo      Irena Bilaiová

                  3. místo      Rozálie Žďárská
Blahopřejeme!
foto

Ochutnávka exotického ovoce

V pátek 26. ledna dodala firma Bovys prémiové ovoce a zeleninu do každé třídy naší školy. Děti mohly ochutnat mochyni, granátové jablko, nashi, mango, pomelo, avokádo a i jiné druhy ovoce.

Z přiložených letáků se žáci dozvěděli zajímavosti o těchto druzích a všichni mohli posoudit, který druh ovoce je pro ně nejchutnější.

Korunovační klenoty

Dne 19. ledna se děti ze 4. a 5. třídy naší školy zúčastnily zajímavé a jedinečné výstavy "Symbolická moc českých korunovačních klenotů", ve Vladislavském sále Pražského hradu. V rámci výstavy, která byla uspořádaná při příležitosti 100 let naší republiky, se děti seznámily s historií českých korunovačních klenotů.

foto

Šťastné a veselé

V pátek 22.prosince měly jednotlivé třídy vánoční besídky s rozdáváním dárků. Někteří šli zdobit stromek pro zvířátka. Po celý den zněly ze tříd koledy. Společně jsme si je zazpívali i s MŠ Zahrádka. Nejstarší děti ze školky přišly do naší školy. Od starších kamarádů dostali nazdobené perníčky.

PF 2018.

Foto

Vánoční koncert

Ve středu 20. prosince zazpívali žáci s pěveckým sborem Paprsek v jídelně školy vánoční písně pro rodiče a veřejnost. Při zpěvu malých zpěváčků se většina očí zaleskla slzami štěstí. Koncert navodil tu pravou vánoční atmosferu.

foto

Turnaj v dámě

V úterý 12. prosince se utkali žáci 1. a 2. tříd ve stolní hře Dáma. Mezi 25 žáky byla spousta výborných hráčů. Patří mezi ně Radim Mareš, Stella Dimitrova, Matěj Brinza, Kryštof Novotný, Tereza a Aneta Královy, Jakub Šedina. Ve velké konkurenci nakonec 1. místo obsadil Kryštof Novotný ze 2.A, 2. místo Tereza Králová z 2. A a 3. místo získal žák 1. A Radim Mareš.

Blahopřejeme!

Vánoční dílna

V pátek 8. prosince si družina uspořádala vánoční dílnu. Děti si mohly vyrobit svícen, ozdobu, andílka nebo přáníčko. Někteří stihli i více výrobků.

Také v jednotlivých třídách se žáci na Vánoce připravují. Nástěnky se plní vánočními obrázky, děti nacvičují na besídky.

V přízemí školy můžete vidět výstavku dětských vánočních prací.

foto

Ovoce  a zelenina do škol

V pátek 8. prosince přišel mezi žáky 1. až 3. třídy maskot Ovoce  a zeleniny do škol, Bovýsek. Zadával dětem úkoly, na které společně v jednotlivých třídách žáci odpovídali. Za svoje vědomosti si odnášejí domů pexeso s obrázky ovoce a zeleniny s anglickými slovíčky.

foto

Školou chodí Mikuláš

V úterý 5. prosince naděloval i v naší škole Mikuláš. Přišel v doprovodu andělů a několika čertů. Děti říkaly básničky, hodné děti dostaly balíček sladkostí. Ti zlobiví uhlí a rezervační lístek na kotel v Pekle.

Poděkování patří žákům páté třídy, kteří toto připravili pro své mladší kamarády.

foto

ZOO Dvorec

V pondělí 4. prosince se žáci mohli s družinou podívat do tělocvičny na zvířátka, která přijela ze ZOO Dvorec. Viděli ibise posvátného a dikobraze obecného. Ibis je tichý, jen občas vydává skřehotavé zvuky. Živí se hmyzem, rybami, žábami. Hnízdí ve velkých koloniích na stromech i na zemi. Dikobraz je velký hlodavec, který je aktivní hlavně v noci. Konzumuje byliny, ovoce, kůru.

foto

Adventní čas

Všude se objevuje vánoční výzdoba a žáci školy také vyrábí, malují a připravují se na Vánoce.

foto

Soutěž draků

Žáci vyráběli a malovali draky do soutěže. Nejhezčí práce budou odměněny a můžeme si je prohlédnout v přízemí školy.

Foto

Komáři se ženili

V pondělí 13. listopadu jeli žáci 1.A, 2.A a 3.A do táborského divadla na pohádku Komáři se ženili aneb ze života obtížného hmyzu. Se svým představením přijelo Naivní divadlo Liberec. Svůj pohádkový prostor nalazla na jevišti zvířátka, která jsou možná méně vidět, ale o to častěji se s nimi setkáváme: komáři. A aby toho nebylo málo, objevili se na scéně další zástupci hmyzu, jemuž tak nepěkně říkáme - obtížný: blechy, ovádi, klíšťata.

Komár Zdenda zachraňoval unesenou nevěstu. Bláznivá komedie se všem líbila.

Kaštanobraní

Žáci družiny získali 5kg kaštanů, které využili 23. října k soutěžím v tělocvičně. Uplatnila se zde šikovnost, rychlost, spolupráce v družstvech i tvořivost. Všichni soutěžící se zasloužili sladkou odměnu a na kaštanech si pochutnají v zimě zvířátka, kterým je děti odnesou při vycházce do lesa.

Výprava na Kozí hrádek

V sobotu 14. října vyrazili žáci 3. třídy na podzimní výpravu. Již u školy plnili úkol, za který získali část mapy. Počítali koně na obrázku nebo číslo 3 na displei mobilu, hledali čtyřlístek nebo kočku, nacházeli rozdíly na obrázcích. V cíli putování - na Kozím hrádku, složili celou mapu, na které byl Kozí hrádek.

Na hřišti si děti pohrály, nakoupily sladkosti a někteří opekli buřtíky.

Zpáteční cesta podél Kozského potoka byla zpestřena pouštěním draka pod Hiltonem. Z krásného slunečného dne si děti odnesly spoustu zážitků a čokoládového smajlíka.

foto


Dostihové odpoledne

Ve středu 11. října uspořádala družina v tělocvičně dostihové odpoledne. Inspirovali se Velkou pardubickou. Koně si děti vyráběly z papíru a přidělaly dřevěné tyčky. Celý předcházející týden děti vytvářely koňské hlavy, proběhla i soutěž o nejhezčího koně. Celkovým vítězem v překonání 8 překážek se stal na 1. místě Petr Nedvěd z 2. A, 2. místo získala Denisa Novoveská ze 3. třídy a na 3. místě skončil Adam Navara z 1. třídy. Malou odměnu získali všichni "jezdci".

Podzimní tvoření

Na podzim se příroda  zabarvuje a děti tyto barvy rády používají na svých výrobcích. Pokud si budete prohlížet třídy a chodby naší školy, určitě zde objevíte spoustu krásných prací, které vyráběli žáci ve vyučovacích hodinách nebo ve družině, či kroužcích.

foto


Slavnostní zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen v tělocvičně školy v pondělí 4.9.2017. Vyučování skončí po 1. vyučovací hodině v 8,45 hodin. Oběd bude vydáván po skončení vyučování. Školní družina je v provozu.
Školní rok 2016/2017


Akademie

V úterý 27. června se tělocvična školy zaplnila všemi, kteří chtěli vidět program, který si připravily třídy. Prvňáci zpívali písničky a tančili. S 2. A jsme se ocitli mezi mravenci. Třída 3.A předvedla Macha a Šebestovou. Čtvrťáci nás přenesli do  cirkusu. Smutné bylo loučení s 5. A v tanečním duchu a jejich šerpování. Na slavnostním odpoledni vystoupily i gymnastky a pěvecký sbor Paprsek.

Hezké prázdniny všem!

foto

Stříbrný klíček starosty města

V letošním roce získali toto ocenění žáci 5. třídy Tereza Procházková a Marek Bouška. Tito žáci jsou šikovní ve škole a reprezentují město i školu při mimoškolní činnosti.

Atletický přebor

Ve středu 21. června poměřili nejlepší sportovci z jednotlivých ročníků  síly na atletickém přeboru Táborska. Dívky a chlapci soutěžili v běhu, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky. Celý den jim přálo počasí a všichni předvedli svoje nejlepší výkony.

Žák 1. A naší školy Petr Nedvěd získal zlatou medaili za hod kriketovým míčkem. Svoje prvenství získal za

31, 60 m. Blahopřejeme!!!!

foto

Běží liška k Táboru

V neděli 4. června se vydali druháci na turistický výlet Běží liška k Táboru. Ráno jeli na start do Klokot a pak cesta vedla k Harrachovce a podél pravého břehu Lužnice zpět k Táboru. Po sobotním tropickém dnu přišlo  ochlazení a putování bylo příjemné. V cíli na náměstí Mikuláše z Husi obdrželi všichni diplom a perník.
foto

Den dětí

Ve čtvrtek 1. června slavily děti svůj svátek. Všechny třídy si připravovaly vlastní program. Žáci svůj den prožili na dětských hřištích, v cukrárně, na farmě mezi zvířaty.  Svátek oslavili společně se spolužáky a den si krásně užili.

foto

Malý jarní koncert

Ve středu 31. května se jídelna školy zaplnila rodiči, prarodiči a všemi, kteří si chtěli toto odpoledne zpříjemnit s pěveckým sborem Paprsek. Děti zazpívaly několik veselých písniček, zatančily, zahrály doprovod na nástroje a ukázaly, co se naučily na pěveckém kroužku.

foto

Školní výlety

V letošním roce byli žáci 4. a 5. třídy v  Praze. Viděli Pražský hrad, podívali se do prezidentských kanceláří, navštívili Chrám sv. Víta a prošli Zlatou uličku.

Třídy 1. A a 2. A jely do Pohádkové říše Fábula. Děti prošly pohádkové podzemí, viděly dvě loutkové pohádky, byly na Škole draků a složily si některé hlavolamy nebo zahrály velké společenské hry.

Třeťáci a žáci 1.B se na svůj výlet teprve těší.

foto

Beseda o houbách

Ve středu 17. května se žáci školy zúčastnili besedy o houbách. Veselou formou se dozvěděli spoustu zajímavostí, vysoutěžili slodkosti za správé odpovědi a viděli fotografie známých i méně známých hub. Ty, které již mohou potkat v tomto období, si prohlédli ve skutečnosti.

Na www.naturatlas.cz si můžete přečíst další informace z říše hub.

foto

McDonald´s CUP

V úterý 16. května se utkali žáci 4. a 5. třídy v kopané. Počasí přálo, všichni fotbalisté se snažili, ale na medailové umístění to nestačilo.

foto


Výtvarná soutěž

Žáci vyráběli a malovali výrobky do soutěže Barevní motýli. Všechny dětské výtvory si můžete prohlédnout v přízemí školy. Nejlepší práce budou oceněny.

foto

Svátek matek

V neděli 14. května slaví maminky svůj svátek. Žáci ve škole i ve školní družině vyráběli dárečky. Druháci a třeťáci měli možnost předat jim je na třídních besídkách již ve čtvrtek, žáci 1.A jim je dají v pondělí.

Na svoje vystoupení že děti velmi těší. Připravují písničky, básničky, tanečky a ti odvážní zahrají maminkám na hudební nástroje.

foto

Paprsek

V pondělí 8.5. v 18 hodin zazpíval pěvecký sbor Paprsek na Husově náměstí v Sezimově Ústí I u památníku padlých českou hymnu a několik písní při pietním aktu k výročí konce II. světové války.


Rej čarodějnic

V letošním roce se konal již 10. ročník Reje. V pátek 28.4. se ve svých třídách sešli čarodějnice a čarodějové v krásných kostýmech. První hodinu vyráběli výrobky na výstavu, vybarvovali. V 9 hodin byli všichni nastoupeni v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení masek jednotlivých tříd. Následovaly soutěže na stanovištích. Děti mohly házet pavoukem, zametat, chodit na chůdách, jezdit na koloběžce nebo zvládat čarodějnický slalom. Bavilo je i skládat puzzle a házet do šklebouna nebo namotávat pavoučky. Neboť počasí nepřálo průvodu k MŠ Zahrádka, děkujeme těm nejstarším z této školky, že si s námi zasoutěžili. V závěru Reje si malé čarodějnice a čarodějové zatančili v rytmu disco a rozešli se do tříd, kde na ně čekala sladká odměna.

Den si všichni užili. Děkujeme rodičům za přípravu masek.

foto


Den Země

V sobotu 22. dubna slaví Země svůj svátek. Žáci školy si tento den připomněli ve třídách formou soutěží, projektů a páťáci byli v Táboře, kde se účastnili akce s podtitulem Odpady- třídění a recyklace. Ukázky projektů si můžete prohlédnout v přízemí školy.

foto

Sportovní gymnastika

Ve čtvrtek 30. března se zúčastnili chlapci a dívky okresního přeboru v gymnastice. Družstvo chlapců se umístilo na 1. místě. V jednotlivcích si zlato odnesl Aleš Matoušek, stříbro Kryštof Novotný a bronz Matyáš Brázdil.

Blahopřejeme!

foto

Březen - měsíc knihy

V tomto měsíci žáci třetí třídy vyráběli záložky do knih, o knihách si povídali, zkoušeli navrhnout obálku knihy a ilustrovali svoji nejoblíbenější knížku. Vědomosti si ověřili v knihovně na Obecním úřadě v Sezimově Ústí I, kam se zašli podívat v úterý 28. března s paní učitelkou.

foto

Den otevřených dveří

V pondělí 27. března od 15 hodin si mohli zájemci prohlédnout prostory naší školy. Vítali je klauni, kteří dětem nasadili klaunské čepičky. Děti procházely školou a plnily úkoly v jednotlivých třídách. Jako ve většině cirkusů se mohly projít po laně, házet do úst klauna, točit obručí, ale i malovat, vyrábět, zazpívat si. Za splněné úkoly dostávali všichni nalepené puntíky na svoje čepice. Toto odpoledne byl o prohlídku školy velký zájem a i na ty, kteří nepřišli, se budeme těšit u zápisu.

foto

Divadelní představení

V pondělí 27. března jeli žáci 1., 2. a 4. třídy do Divadla v Táboře. Pohádka Zlatovláska, se kterou přijelo těšínské divadlo, byla pro všechny zajímavým a příjemným zpestřením školního týdne. Herci tančili, zpívali a bavili nejen děti. A i v této pohádce získal Jiřík svoji Zlatovlásku.

Vítání jara

Je neděle 26. března, právě dnes začíná letní čas a druháci jdou přivítat jaro. U školy se sešlo 16 malých turistů, kteří se vydávají po pravém břehu řeky Lužnice směrem k Táboru. Sluníčko svíti již od rána a tak všichni mají skvělou náladu. Stavíme na hřišti u oválu, u studánky, vyprávíme si.  Cílem cesty je restaurace Na Brusírně, kde všichni dostanou diplom za tento první letošní výšlap. I cesta zpět rychle utíká.  Dnešní jarní den jsme si užili a vracíme se domů v dobré náladě. Jaro, vítáme Tě!

foto

Veselé zoubky

Do 1. tříd zavítaly ve čtvrtek 16.3. dvě "zoubkové víly." Nejdříve dětem pustily pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek s interaktivními otázkami. Každé dítě si na modelu úst mohlo vyzkoušet, jak správně čistit zuby.  Do pracovního listu plnili žáci úkoly. Odpovědi měli v malíčku, dostali za ně jedničku. Protože byli všichni šikovní, domů si odnesli balíček od DM drogerie a v něm kartáček, pastu, žvýkačku a přesýpací hodiny.

foto

V knihovně

Ve čtvrtek 16. března se vydali žáci 2.A do knihovny na Sídlišti nad Lužnicí. Povídání o knihách všechny velice zaujalo. Mohli si prohlédnout dětské knihy, stavebnice, časopisy. Tuto možnost  využili a velmi se divili, jak hodina rychle utekla.

foto

ZOO Dvorec

V úterý 14. března navštívili naši školu chovatelé ZOO Dvorec. Tentokrát se žáci seznámili s marou stepní- savec, který připomíná spíš zajíce a jeho hlava má morčecí vzhled a mangustou trpasličí - šelmička s hnědou srstí, která vyhrabává nory, kam rodí mláďata.

foto

Ovoce  a zelenina do škol

V pondělí 13. března zavítal do naší školy velký plyšový Bovýsek, který přinesl dětem pitíčka. Žáci poznávali obrázky ovoce a zeleniny a odpovídali na otázky o ovoci. Tuto akci pořádala firma Bovys - dodavatel ovoce a zeleniny.

foto


Keramické tvoření

V úterý 7. března si žáci školy mohli vyrobit velikonoční výrobky z hlíny. Vytvářeli podle šablon zajíčky i velikonoční vajíčka. O toto tvoření byl velký zájem.

foto

Okresní kolo 5. tříd ve vybíjené

Ve čtvrtek 23.2. se páťáci utkali s několika týmy ve vybíjené. V konkurenci mnoha škol se úmístnili na 5. místě. Blahopřejeme!

Karneval pro 1. třídy

Žáci 5. A připravili karneval pro svoje mladší kamarády. Prňáci se předvedli ve svých kostýmech na molu, zasoutěžili si a i zatancovali. Středa 22.2. se v tělocvičně školy vydařila.

foto

Recitační soutěž

V úterý 21. února proběhla recitační soutěž tříd. Všichni žáci si vybrali pěkné básničky, které se snažili, co nejlépe přednést. Všem účastníkům blahopřejeme k pěkným výkonům.

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Kryštof Novotný (1.A)

                 2. místo   Tereza Sikorová (1.B)

                 3. místo   Ema Žíttová (1.A)

 2. třída -    1. místo   Adam Stejskal

                  2. místo   Magda Kotková

                  3. místo   Denisa Novoveská

 3. třída -    1. místo   Jessica Stupková

                  2. místo   Jan Voborský

                  3. místo   Šimon Falada

4. třída –     1. místo   Karolína Mikšů

                  2. místo   Dominik Kotalík

                  3. místo   Adéla Gregorová

 5. třída -    1. místo   Sofia Dimitrova

                  2. místo   Tereza Procházková

                  3. místo   Marek Bouška
foto

Pěvecká soutěž

V úterý 14. února proběhlo školní kolo ve zpěvu 1. až 5. tříd. Ti nejlepší z jednotlivých ročníků si odnesli diplomy a drobné dárky.

 Výsledky:


 1. třída –   1. místo   Tereza Králová (1.A)

                 2. místo   Linda Gatialová (1.A)

                 3. místo   Nela Klapková (1.B)


 2. třída -    1. místo   Samuel Vostárek

                  2. místo   Magda Kotková

                  3. místo   Stefanie Dimitrova

 3. třída -    1. místo    Jan Svoboda

                  2. místo    Aneta Macháčková

                  3. místo    Jana Dobrová
 

 4.třída –     1. místo     Irena Bialová

                  2. místo     Tereza Dvořáková

                  3. místo      Vojtěch Mihal

  

 5.třída –     1. místo      Nicolas Bělohoubek

                  2. místo      Jiří Brčka

                  3. místo      Lucie Beranová
Blahopřejeme!
foto

Valentýnský den

14. února slaví svátek Valentýn a všichni zamilovaní. Tento den si druháci přinesli různá plyšová srdíčka, oblečení se srdíčky, náramky, přívěsky i na lahvích na pití se objevila. Tabuli si také ozdobili do této tématiky. Někteří chlapci dokonce přinesli dárky svým spolužačkám. Všichni si mohli vyrobit přáníčko pro své oblíbence. Paní učitelka ke známkám tento den také přikreslila srdíčko.

foto


Pololetní vysvědčení a karneval

V úterý 31. ledna si všichni žáci domů odnášejí pololetní vysvědčení. Protože se většina žáků snažila, tak i ohodnocení prvního pololetí bylo výborné.

Druháci a třeťáci měli tento den veselejší než jiné. Připravili si třídní karneval. Soutěží v tělocvičně i ve třídách se účastnily masky pirátů, zvířátek, princezen, tanečnic a mnoho dalších.

Všem hodně úspěchů ve 2. pololetí.

foto


Zimní radovánky

Letošní zima přeje zimním sportům. Žáci, v rámci tělesné výchovy i s družinou, si užívají bobování. Čtvrté a páté třídy byly opět bruslit na zimním stadionu. Sportujeme i v rámci plaveckého výcviku. Děti mají za sebou již 6 lekcí plavání.

foto

Jsme kamarádi

V úterý 10. ledna si prvňáci naší školy dvě hodiny hráli a upevňovali kolektiv pod vedením asistentky z centra Cassiopea z Českých Budějovic. Žáci se poznávali v jiných situacích než jsou zvyklí ze školních lavic.

fotoAdventní čas

Žáci se svými učitelkami vyrábějí přáníčka a dárečky pod stromeček při hodinách praktických činností, výtvarné výchovy, ve družině i na kroužcích. S rodiči některé děti tvořily do školní soutěže. Všichni byli oceněni malým dárkem. Výrobky zdobí školu a jsou součástí výstavy, kterou můžete vidět u šaten školy.

Čtrťáci měli vánoční vystoupení pro rodiče.

V posledním vánočním týdnu mohli vidět rodiče prvňáčků svoje děti při vyučování.

Žáci 1.B zdobili stromeček před Spektrem. Některé třídy připravují stromek pro zvířátka v lese.

Pěvecký sbor zazpívá na svém koncertě ve středu v jídelně školy.

Ve čtvrtek mají všechny třídy třídní besídky, kde si rozdají dárečky. Na chodbě školy budou zpívat koledy, na které pozvali i předškoláky z MŠ Zahrádka.

Všem krásné Vánoce a pohodový rok 2017.

foto


Sbíráme víčka pro Michalku Bednářovou

Michalka je dvanáctiletá dívenka, která po porodu prodělala krvácení do mozku, které ji upoutalo na invalidní vozík. Michalka je odkázaná na celodenní péči rodičů. Denně jezdí do čtyřicet kilometrů vzdálené školy, kde probíhá speciální výuka. Michalka se snaží co nejvíce začlenit do běžného života a veškerá tato péče je velmi finančně nákladná. Proto vás touto cestou prosíme o sbírání víček pro Michalku. Výdělek z víček se použije na speciální pomůcky a nákladnou rehabilitaci, bez níž se Michalka neobejde.

DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC!Školou chodí Mikuláš

V pondělí 5. prosince naděloval i v naší škole Mikuláš. Přišel v doprovodu andělů a několika čertů. Děti říkaly básničky, hodné děti dostaly balíček sladkostí. Ti zlobiví uhlí a vstupenku do Pekla.

Poděkování patří žákům páté třídy, kteří toto připravili pro své mladší kamarády.

foto


Keramické tvoření

V úterý 29.11. si žáci školy, pod odborným vedením, mohli vyrobit vánoční výrobky z keramiky. O toto tvoření byl velký zájem. Děti budou mít krásné vlastnoruční dárky.

foto

Bruslení

Žáci čtvrté a páté třídy byli v úterý 22.11. bruslit na Zimním stadioně v Táboře. Tuto hodinu na ledu by si rádi zopakovali ještě v dalších měsících.

Škola volá

I v letošním školním roce budou probíhat naučně hravá dopoledne pro děti z MŠ Zahrádka. Protože jsou letos zápisy do prvních tříd až v dubnu, i naše dopoledne začnou později. Zahajujeme  22. prosince. Sejdeme se společně s předškoláky na vánočním zpívání a ukončujeme 28. dubna čarodějnickým rejem.